Obrezovanje pečkastega sadja

Objavljeno: 29 marec, 2017

Prišel je čas, ko se obrezuje pečkasto sadno drevje, med katero spadajo denimo jablane in hruške. Vzgojna oblika in velikost posamezne sadne drevnine sta odvisni od njene rastnosti; količina in kakovost pridelka pa predvsem od pravilnega obrezovanja.  Poznamo več vrst obrezovanja: sadilna rez, vzgojna rez, vzdrževalna in pomladitvena rez. Na kakšen način bomo obrezovali, je odvisno od starosti sadike ali drevesa, in kako smo jo obrezovali do sedaj. Pri vzgoji vidimo, kako se postopoma izoblikuje oblasta krošnja sadnega drevesa, ki jo moramo v naslednjih letih vzdrževati in negovati, da nam bo več let dajala bogat pridelek sadja.

Če drevja nekaj časa ne obrezujemo, se pa lahko zgodi podobno, kot je prikazano na spodnjih slikah. Gre za star nasad jablan. V tem primeru razredčimo krošnjo, saj v njo prihaja premalo svetlobe. Odstranimo tudi vse pokončne poganjke in odstranimo morebitne parazite (na slikah vidno belo omelo), vse večje rane pa premažemo s cepilno smolo.